TRAINING COMMUNICATIE

- wat vertel je werkelijk -

Communicatie 2017-05-18T22:23:40+02:00

COMMUNICATIE

Non-verbale communicatie is wat je werkelijk vertelt

Het vermogen om bewust te schakelen met je aandacht naar het juiste gebied van non-verbale communicatie maakt dat je kunt aansluiten bij je gesprekspartner en de regie kunt nemen in het gesprek. Je sluit als het ware aan door (letterlijk) op dezelfde frequentie te gaan zitten met je aandacht om vervolgens de ander mee te nemen naar een door jou gewenst gebied. Met ‘bij jezelf blijven’ bedoel ik letterlijk met je aandacht bij je eigen lichaam blijven terwijl je in gesprek bent. In de training non-verbale communicatie leren deelnemers te schakelen tussen deze gebieden, zodat ze authentiek en krachtig gaan communiceren binnen hun vakgebied.

DE TAAL BEHEERSEN

Ons non-verbale gedrag verraadt waar onze aandacht ligt (uit welk vaatje we tappen) en kent geen geheimen. Dit is als een onuitgesproken taal die bewust kan worden opgepikt door degene die deze taal beheersen.

De training non-verbale communicatie is bedoeld voor professionals die streven naar authentiek en geloofwaardig communiceren. Zij beseffen dat ze het krachtigst overkomen als dat wat ze denken en doen overeenkomt met dat wat ze zeggen.

MEER TRAININGEN LABIRINTO

LEIDERSCHAP

Monitoren effectiviteit

LEIDERSCHAP

Verandering is eigenlijk de enige constante. Mensen, omgeving, klanten en collega’s stellen elke dag opnieuw eisen aan dienstverlening en aan producten die organisaties leveren en daarmee aan het gedrag van medewerkers en managers.
MEER OVER LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK

Regie houden

PERSOONLIJK

Duurzame inzetbaarheid gaat volgens Labirinto over regie! Labirinto helpt leidinggevenden en medewerkers om persoonlijk leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en accountable te zijn voor hun prestaties, keuzes en loopbaan.
MEER OVER PERSOONLIJK

TEAMBUILDING

Energie in de organisatie

TEAMBUILDING

Binnen en tussen organisatieonderdelen treedt energieverlies op! Voor welke onderdelen geldt dit? Wat is het op te lossen probleem?
Terugkerende onderdelen in een coachingstraject die een rol spelen om teams sterker te maken.
MEER OVER TEAMBUILDING