TRAINING LEIDERSCHAP

- monitoren effectiviteit -

Leiderschap 2017-05-18T22:23:40+02:00

LEIDERSCHAP

VERANDERING

Eigenlijk is verandering inmiddels de enige constante. Mensen, de omgeving, klanten en collega’s stellen iedere dag opnieuw hogere eisen aan dienstverlening en aan producten die organisaties leveren en daarmee aan het gedrag van medewerkers en managers. Te vaak zien we dat in antwoord hierop zogenaamde ‘cultuurprogramma’s’ worden ingezet om dat gewenste gedrag te implementeren. Ook de dringende behoefte aan efficiëntie zet veel druk op het werk, zeker in het geval van een reorganisatie met eventueel banenverlies. In al die turbulentie wordt aan managers gevraagd om de topresultaten te blijven leveren en de persoonlijke effectiviteit van medewerkers te monitoren. Tegelijkertijd heerst er ook grote onzekerheid bij de managers zelf én bij hun mensen.

DE PERSOON ALS UITGANGSPUNT

De methodiek die Labirinto toepast, helpt managers en hun medewerkers om de gewenste veranderingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid bij henzelf en hun collega’s om te buigen naar succesvol gedrag vanuit herwonnen kracht en (eigen)waarden. Geen cultuurprogramma, maar een traject dat start en eindigt bij de mens. Ben jij bereid te veranderen?

MEER TRAININGEN LABIRINTO

PERSOONLIJK

Regie houden

PERSOONLIJK

Duurzame inzetbaarheid gaat volgens Labirinto over regie! Labirinto helpt leidinggevenden en medewerkers om persoonlijk leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en accountable te zijn voor hun prestaties, keuzes en loopbaan.
MEER OVER PERSOONLIJK

TEAMBUILDING

Energie in de organisatie

TEAMBUILDING

Binnen en tussen organisatieonderdelen treedt energieverlies op! Voor welke onderdelen geldt dit? Wat is het op te lossen probleem?
Terugkerende onderdelen in een coachingstraject die een rol spelen om teams sterker te maken.
MEER OVER TEAMBUILDING

COMMUNICATIE

Wat vertel je werkelijk

COMMUNICATIE

De training non-verbale communicatie is bedoeld voor professionals die streven naar authentiek en geloofwaardig communiceren. Zij beseffen dat ze het krachtigst overkomen als dat wat ze denken en doen overeenkomt met dat wat ze zeggen.
MEER OVER COMMUNICATIE